Top latest Five Oulu Urban news

oulu photo

Our web providers use cookies to Enhance the person expertise. By utilizing our solutions, you agree to using cookies. 

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

Leena Rantanen @leenarantanen Dec 29 Twitter vuoden lopuksi: valkoiset konservatiivit hokemassa ties kuinka monennetta päivää, että blackfacessa ei ole mitään rasistista, perinteet ja mitä vielä.

Oulun yliopiston rehtori ei halua dekaaniksi henkilöstön tukemaa mutta yliopistoa kritisoinutta professoria (kaleva.fi)

Liikuntapalveluiden Trapesti Oy:lla teettämän tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä erityisesti ohjaajien työskentelyyn. bit.ly/2mSde40 #oulu #liikunta pic.twitter.com/wFPjMfAL3u

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

See aspects · Oulun kaupunki, Oulu @oulunkaupunki Jan 12 Oletko huomannut, että #Oulu´n kaupungilla on monta mielenkiintoista työpaikkaa haettavana, kuten kulttuurijohtajan ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstöpäällikön tehtävät? Katso kaikki avoimet työpaikat: ouka.fi/tyopaikat pic.twitter.com/5BH0EG3tyS

Ennak­ko­ää­nestys sai koil­lis­maa­laiset liikkeelle – Posiolla prosent­ti­lu­kemat huipussa

#images #product #ig_portrait #ig_global #studio #radiovoice #suoralähetys #yleoulu #makeup #behindthescene #Operating #stress #Dwell #studiolive #firefighter #workingfirefighter #entire body #Exercise

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa -kil­pai­lus­sa et­si­tään this website viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.

In the epilogue scene, a completely-recovered Park has gotten in contact with a leaking organization to submit his solution information on Murkoff to. Source Park is sitting in a laptop While using the movie file of all his recorded online video from your asylum, all set to be uploaded to the world wide web. A person connected to the leaking Web-site standing before his desk informs him that it's going to this content be much more than enough proof to damage the Murkoff Corporation, but warns Park that doing this will result in Murkoff executing everything click to read more it might to punish him this page in return, such as threatening his relatives.

Ou­lu on pär­jän­nyt ki­sas­sa vain ker­ran, vuon­na 2005, jol­loin voit­ta­jak­si va­li­koi­tui Hu­pi­saa­ret.

Vaa­li­a­si­ois­ta vas­taa­va neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Hei­ni Huo­ta­ri­nen oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä sa­noo, et­tä yli­mää­räi­established teks­tit vaa­li­li­pus­sa mi­tä­töi­vät ää­nen.

:) Yksi palkinto sisältää kaksi vuoden 2018 Oulu Firefighters - palomieskalenteria sekä kaksi postikorttilajitelmaa. Samalla hoituu siis oma ja ystävättären joululahja...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *